Høringsinstanser

Statsbygg
Utdanningsdirektoratet
Sametinget 

Universiteter
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Agder

Vitenskaplige høgskoler
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges veterinærhøgskole

Institutter
Meteorologisk institutt
Værvarslinga i Nord-Norge

Statlige høgskoler
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo

Statlige videregående skoler
Samisk videregående skole

Statlige fagskoler
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Statped (lokaliteter med statlig eiendom)
Huseby kompetansesenter
Nedre Gausen kompetansesenter
Skådalen kompetansesenter
Bredtvet kompetansesenter

Andre
Villa Grande

 

Kopi til:

Riksantikvaren

Universiteter
Universitetet i Stavanger

Vitenskaplige høgskoler
Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

Statlige høgskoler
Samisk høgskole
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Ålesund

Statlige videregående skoler
Samisk videregående skole og reindriftsskole

Statlige grunnskoler
Sameskolen for Midt-Norge
Sameskolen i Troms

Statped (lokaliteter med statlig eiendom)
Møller kompetansesenter
Statped Vest
Trøndelag kompetansesenter
Tambartun kompetansesenter
Øverby kompetansesenter
Lillegården kompetansesenter