Høringsinstanser

Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
NSO
ANSA
Elevorganisasjonen
Fylkesmennene
KS
LO
NHO
YS
Akademikerne
Unio
NITO
Norges Farmaceutiske Forening
Forskerforbundet
Naturviterforbundet
Norsk Tjenestemannslag
Parat
Tekna
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Spekter
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Abelia
Maritim Utdanningsforum
Maskinentreprenørenes Forbund
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler
Norges Rederiforbund
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Sjøfartsdirektoratet
Voksenopplæringsforbundet
SINTEF
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Statistisk sentralbyrå
Fylkeskommunene
Oslo kommune
Innovasjon Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Steinerskolen i Norge
Sosialistisk opplysningsforbund
NOKUT
Utdanningsdirektoratet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Norges forskningsråd
Fagskolene
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Forum for fagskoler
Studieforbundene
Norgesuniversitetet