Høringsinstanser


Forum for fagskoler
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Norske fag- og friskolers landsforbund
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Universitets- og høgskolerådet