Høringsinstanser

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning
Alle universiteter og høyskoler
Utdanningsdirektoratet 
Norges forskningsråd
NOKUT
Nordisk Ministerråd
Norad 
Utenriksdepartementet
VOX
Fagskolerådet v/VOX
ANSA 
Norsk studentorganisasjon 
Elevorganisasjonen
Universitets- og høgskolerådet
Nettverket for private høgskoler 
Kommunenes Sentralforbund
Karmøy pedagogiske kontor
Statens lånekasse for utdanning
Utdanningsforbundet
Fylkesmannsembetene
Fylkeskommunene
International students union
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Unio
Voksenopplæringsforbundet
Akademikerne
Forskerforbundet
Innovasjon Norge
Direktoratet for forvaltning og IKT