Høringsinstanser

Universiteter
Vitenskapelige høgskoler
Statlige høgskoler
Kunsthøgskoler
Forsvarets skolesenter
Politihøgskolen
Private høgskoler
Universitetssykehusene
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Norsk Psykologforening
Norsk Tjenestemannslag
Parat
Forskerforbundet
Hovedsammenslutningene
Spekter
Abelia
Næringslivets hovedorganisasjon
HSH
KS
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Norsk studentunion
Studentenes Landsforbund
Helse- og omsorgsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justisdepartementet
Nettverk for private høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Riksrevisjonen
Sametinget
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge
Sosialistisk opplysningsforbund