Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Departementene
Elevorganisasjonen
Faglige råd
Fagskolerådet
Forum for fagskoler
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg
HSH
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Kristne friskolers forbund (KFF)
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mesterbrevsnemnda
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning
NAV
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)
Norske fag- og friskolers forbund
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk skolelederforbund
Oslo kommune
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Sametinget
SRY
Steinerskoleforbundet
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)
Sivilombudsmannen
Universitets - og høgskolerådet
Universiteter og høgskoler
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Kopi:
Nasjonalt opptakskontor for fagskole
Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet – VOX
Norgesuniversitetet
Samordna opptak
Utdanningsdirektoratet