Høringsinstanser

Departementene
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Norsk studentorganisasjon
Norges forskningsråd
NOKUT
SIU
Norgesuniversitetet
Innovasjon Norge
Riksrevisjonen
Sametinget
ANSA
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Finanstilsynet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Akademikerne
Forskerforbundet
Norsk Tjenestemannslag
Unio
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
ECONA
Norges Eiendomsmeglerforbund
Den norske Revisorforening
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Abelia
Norsk Industri
Arbeidsgiverforeningen  Spekter
Hovedorganisasjonen Virke
Bedriftsforbundet
Kommunenes Sentralforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
ANSA
Elevorganisasjonen