Høringsinstanser

Akademikerne
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Kriminalomsorgens lederforbund
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens yrkesforbund
Kriminalomsorgsregionene
LO
NOKUT
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk presseforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Politihøgskolen
Sosialistisk opplysningsforbund
Steinerskolen i Norge
UNIO
Universitets- og høgskolerådet
YS