Høringsinstanser

Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Brønnøysundregistrene
Forsvarets skolesenter
Norsk senter for Menneskerettigheter
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Sivilombudsmannen
Statens råd for funksjonshemmede
Statens lånekasse for utdanning
Stiftelsestilsynet

Elevorganisasjonen
Husbanken
KS
LO
Nettverk for private høyskoler
Norsk Presseforbund
Norsk tjenestemannslag
Revisorforeningen
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Samskipnadsrådet
Sosialistisk opplysningsforbund
Steinerskolen i Norge
Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI)
Stiftelsen Haukelandsbakken Studenthjem
Stiftelsen Studentboliger i Levanger
Stiftelsen Studentenes Hus Steinkjer
Stiftelsen Studenterhjemmet av 1875
Stiftelsen studiehjem for unge piker
Stiftelsen Ådland studentheim Stord
Studentorganisasjonene
Studentsamskipnadene
Universitets- og høgskolerådet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS