Høringsinstanser

Departementene

Friskoleorganisasjonene

Norske fag- og Friskolers Landsforbund

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)

Elevorganisasjonen

Norsk studentorganisasjon (NSO)

 

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Riksrevisjonen

Samordna opptak

Statens lånekasse for utdanning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Utdanningsdirektoratet

Arbeidsgiverorganisasjonene

Arbeidstakerorganisasjonene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norsk fosterhjemsforening

Sametinget

 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Utdanningsforbundet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Hovedorganisasjonen Virke

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

 

EF Education First

American Field Service (AFS) Norge

Student Travel Schools (STS) High School

Explorius Norge AS

Aspect Language Education Norge AS

Speak Norge AS

Youth for understanding (YFU) Norge

Into Education

Young Life Amicus Norge

Rotary Ungdomsutveksling

Steinerskolen på Hedemarken

 

MyEducation (niels.frandsen@myeducation.dk og sissel.bigseth@gmail.com)

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet (v/Frank Warmbrodt, Skippergaten 55, 4601 Kristiansand)