Høringsinstanser

Forfatterorganisasjoner:
Den norske forfatterforening
Kopinor
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk kritikerlag
Norsk oversetterforening
Norske Barne- og ungdomsforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Samisk forfatterforening


Bransjeorganisasjoner:
Biblioteksentralen AL
De norske Bokklubbene
Den norske bokhandlerforening
Den norske Forleggerforening
Forlagssentralen
Fri Bokhandel BA
Norsk forleggersamband
Sentraldistribusjon


Offentlige organer:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen!les
Huseby kompetansesenter
Konkurransetilsynet
Kommunal- og regionaldepartementet
Leser søker bok
Møller-Trøndelag kompetansesenter
Nasjonalbiblioteket
NOKUT
Noregs Mållag
Norla
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk Bibliotekforening
Norsk forfattersentrum
Norsk kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Nynorsk kultursentrum
Nærings- og handelsdepartementet
Samskipnadene
Språkrådet
Statped
Tambartun kompetansesenter
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Utdanningsdirektoratet
Vox


Interesseorganisasjoner:
Den norske Advokatforening
Forskerforbundet
Handel og Kontor
Hovedorganisasjonen Virke
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Nettverk for private høyskoler
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Samskipnadsrådet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet

Berørte aktører som har vært intervjuet/kontaktet i forbindelse med utredningen av Oslo Economics, Simonsen Advokatfirma og Oeconomica
Akademika
Tronsmo bokhandel
Bazar forlag
Pantagruel forlag
Juritzen forlag