Høringsinstanser

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Departementene

Elevorganisasjonen

Faglige råd

Fagskolerådet

Forum for fagskoler

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)

Hovedorganisasjonen Virke

Kristne friskolers forbund (KFF)

KS

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lærernes Yrkesforbund

Mesterbrevsnemnda

Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning

NAV

Nettverk for private høyskoler

NOKUT

Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)

Norske fag- og friskolers forbund

Norsk Lektorlag

Norsk Montessoriforbund

Norsk studentorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Norsk Skolelederforbund

Oslo kommune

Private grunnskoler

Private videregående skoler

Rådet for fylkeskommunale fagskoler

Sametinget

Skolenes landsforbund

SRY

Steinerskoleforbundet

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)

Sivilombudsmannen

Universitets - og høgskolerådet

Universiteter og høgskoler

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Voksenopplæringsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Kopi:

Nasjonalt opptakskontor for fagskole

Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet – VOX