Høringsinstanser

Departementene

Folkehøgskolerådet

Friskoleorganisasjonene

Forum for Fagskoler

Norske fag- og Friskolers Landsforbund

Nettverk for private høyskoler

Private høyskoler

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Universiteter og høyskoler

Universitets- og høgskolerådet

 

ANSA Association of Norwegian Students Abroad

Elevorganisasjonen

Norsk studentorganisasjon (NSO)

Norske Dansekunstnere

Samskipnadsrådet

Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI

Studentsamskipnadene

 

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Riksrevisjonen

Samordna opptak

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Utdanningsdirektoratet

Arbeidsgiverorganisasjonene

Arbeidstakerorganisasjonene

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges forskningsråd

Norgesuniversitetet

Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)

Norsk fosterhjemsforening

Sametinget

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Studentrettshjelpstiltakene

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

Vox – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Hovedorganisasjonen Virke

NAV

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Rådet for fylkeskommunale fagskoler

Utdanningsforbundet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)