Høringsinstanser

 

Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Abelia
Datatilsynet
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo
Elevorganisasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Høgskolen i Vestfold, Institutt for pedagogikk
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Norske fag- og friskolers landsforbund (NFFL)
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Samordna opptak
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Steinerskoleforbundet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
VOX – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Waterpark Montessori Norge