Høringsinstanser

Departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Helsedirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Vox
Statistisk sentralbyrå
KS
LO
NHO
YS
Spekter
Virke
UHR
Unio
Akademikerne
NSO
Elevorganisasjonen
ANSA