Høringsinstanser

Helse- og omsorgsdepartementet
De nasjonale forskningsetiske komiteene
REK vest
REK midt
REK nord
REK sør-øst
Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo
Medisinsk fakultet ved Universitetet i Bergen
Medisinsk fakultet ved Universitetet i Tromsø
Medisinsk fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Norges forskningsråd