Høringsinstanser

Arkitektur- og designhøgskolen
Departementene
Det Norske Videnskaps-Akademi
Det teologiske Menighetsfakultet
Diakonhjemmet høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Misjonshøgskolen
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges veterinærhøgskole
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norge arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet