Høringsinstanser

Adresseliste

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 

 

 

Høgskolen i Bergen

 

 

 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

 

 

 

Høgskolen i Gjøvik

 

 

 

Høgskolen i Harstad

 

 

 

Høgskolen i Hedmark

 

 

 

Høgskolen i Lillehammer

 

 

 

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

 

 

 

Høgskolen i Narvik

 

 

 

Høgskolen i Nesna

 

 

 

Høgskolen i Nord-Trøndelag

 

 

 

Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 

 

Høgskolen i Sogn og Fjordane

 

 

 

Høgskolen i Sør-Trøndelag

 

 

 

Høgskolen i Telemark

 

 

 

Høgskolen i Volda

 

 

 

Høgskolen i Østfold

 

 

 

Høgskolen i Ålesund

 

 

 

Høgskolen Stord/Haugesund

 

 

 

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

 

 

 

Kunsthøgskolen i Oslo

 

 

 

Norges Handelshøyskole

 

 

 

Norges idrettshøgskole

 

 

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 

 

 

Norges musikkhøgskole

 

 

 

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

 

 

 

Samisk høgskole

 

 

 

Universitetet i Agder

 

 

 

Universitetet i Bergen

 

 

 

Universitetet i Nordland

 

 

 

Universitetet i Oslo

 

 

 

Universitetet i Stavanger

 

 

 

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 

 

 

Ansgar Teologiske Høgskole

 

 

 

Barrat Due musikkinstitutt

 

 

 

 

 

Adresseliste

Bergen Arkitekthøgskole

 

 

 

Campus Kristiania Markedshøyskolen

 

 

 

Den norske Eurytmihøgskole

 

 

 

Det teologiske Menighetsfakultet

 

 

 

Diakonhjemmet Høgskole

 

 

 

Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning

 

 

 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 

 

 

Handelshøyskolen BI

 

 

 

Haraldsplass diakonale høgskole

 

 

 

Høgskolen Betanien

 

 

 

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

 

 

 

Høyskolen Diakonova

 

 

 

Høyskolen for Ledelse og Teologi

 

 

 

Lovisenberg diakonale høgskole

 

 

 

Misjonshøgskolen

 

 

 

NISS Høyskole

 

 

 

NLA Høgskolen

 

 

 

Norges Dansehøyskole

 

 

 

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

 

 

 

Rudolf Steinerhøyskolen

 

 

 

Westerdals Høyskole

 

 

 

Senter for internasjonalisering av utdanning

 

 

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

Universitets- og høgskolerådet

 

 

 

Nettverk for private høyskoler

 

 

 

International Student Union

 

 

 

Norsk studentorganisasjon

 

 

 

Association of Norwegian Students Abroad

 

 

 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 

 

 

Norges forskningsråd

 

 

 

 

 

Adresseliste

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond

 

 

 

Utlendingsdirektoratet

 

 

 

Forskerforbundet

 

 

 

Unio

 

 

 

Utenriksdepartementet

 

 

 

Finansdepartementet

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

 

 

Landbruks- og matdepartementet

 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet

 

 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

 

Justis- og beredskapsdepartementet

 

 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon

 

 

 

Landsorganisasjonen i Norge

 

 

 

Association of Norwegian Students Abroad

 

 

 

Norges arktiske studentsamskipnad

 

 

 

Studentsamskipnaden for Sunnmøre

 

 

 

Studentsamskipnaden i Agder

 

 

 

Studentsamskipnaden i Bergen

 

 

 

Studentsamskipnaden i Buskerud

 

 

 

Studentsamskipnaden i Harstad

 

 

 

Studentsamskipnaden i Hedmark

 

 

 

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark

 

 

 

Studentsamskipnaden i Molde

 

 

 

Studentsamskipnaden i Nesna

 

 

 

Studentsamskipnaden i Nordland

 

 

 

Studentsamskipnaden i Nord- Trøndelag

 

 

 

Studentsamskipnaden i

 

 

 

 

 

Adresseliste

Oppland

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

 

 

 

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

 

 

 

Studentsamskipnaden i Stavanger

 

 

 

Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund

 

 

 

Studentsamskipnaden i Telemark

 

 

 

Studentsamskipnaden i Trondheim

 

 

 

Studentsamskipnaden i Vestfold

 

 

 

Studentsamskipnaden i Østfold

 

 

 

Studentsamskipnaden i Ås