Høringsinstanser

Akademikerne
Bibsys
Cristin
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
De regionale helseforetakene
Den norske Unesco-kommisjonen
Departementene                                         
Elevorganisasjonen
Fagskoler
Fleksibel utdanning Norge
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskerforbundet
Forum for fagskoler
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Høgskolene i forsvaret
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristne Friskolers forbund
KS Kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonale senter for å utvikle kvaliteten i opplæringen
Nasjonalt fagskoleråd
Nettverk for private høyskoler
NOKUT                                                                   
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk Presseforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk tjenestemannslag
Næringslivets hovedorganisasjon – NHO
Organisasjon for norske fagskolestudenter        
Oslo kommune
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning - SIU
SiN Stipendiatorganisasjonene i Norge
SINTEF
Spekter
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå - SSB
Studentsamskipnadene
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Uninett AS
UNIO
Universell, NTNU
Universiteter og høyskoler                                    
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard AS
Universitetssykehusene
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
VIRKE
Voksenopplæringsforbundet – Vofo
Steinerskoleforbundet
Vox
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund – YS