Høringsinstanser

Høringsinstanse

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-,  likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Ansgar Teologiske Høgskole

Barrat Due musikkinstitutt

Bergen Arkitekthøgskole

Campus Kristiania Markedshøyskolen

Den norske Eurytmihøgskole

Det teologiske Menighetsfakultet

Diakonhjemmet Høgskole

Dronning Mauds Minne,  Høgskole for førskolelærerutdanning

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Handelshøyskolen BI

Haraldsplass diakonale høgskole

Høgskolen Betanien

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høyskolen Diakonova

Høyskolen for Ledelse og Teologi

 

Lovisenberg diakonale høgskole

Misjonshøgskolen

NISS Høyskole

NLA Høgskolen

Norges Dansehøyskole

Norges Informasjonsteknologiske Høgskole

Rudolf Steinerhøyskolen

Westerdals Høyskole

Arkivakademiet

Atlantis Medisinske Høgskole

Bjørknes høyskole

Musikkteaterhøyskolen

Noroff høyskole

Norsk barnebokinstitutt

Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole

Norsk høgskole for helhetsterapi

Skrivekunstakademiet

Association of Norwegian Students Abroad

Norges arktiske studentsamskipnad

Studentsamskipnaden for Sunnmøre

Studentsamskipnaden i Agder

Studentsamskipnaden i Bergen

Studentsamskipnaden i Buskerud

Studentsamskipnaden i Harstad

Studentsamskipnaden i Hedmark

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark

Studentsamskipnaden i Molde

Studentsamskipnaden i Nesna

Studentsamskipnaden i Nordland

Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag

Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag

Studentsamskipnaden i Oppland

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

Studentsamskipnaden i Stavanger

Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund

Studentsamskipnaden i Telemark

Studentsamskipnaden i Trondheim

Studentsamskipnaden i Vestfold

Studentsamskipnaden i Østfold

Studentsamskipnaden i Ås

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Molde,  vitenskapelig høgskole i logistikk

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Ålesund

Høgskolen Stord/Haugesund

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges Handelshøyskole

Norges idrettshøgskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges musikkhøgskole

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Samisk høgskole

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Folkehøgskolerådet

Steinerskoleforbundet

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Kristne Friskolers Forbund

Forum for fagskoler - Abelia

Nettverk for private høyskoler

Senter for internasjonalisering av utdanning

Universitets- og høgskolerådet

Elevorganisasjonen

Norsk studentorganisasjon

Norske Dansekunstnere

Samskipnadsrådet

Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Riksrevisjonen

Samordna opptak

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens lånekasse for utdanning

Utdanningsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

KS - kommunesektorens organisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

Akademikerne

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Unio

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges forskningsråd

Norgesuniversitetet

Norsk fosterhjemsforening

Sametinget

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Voksenopplæringsforbundet

Vox,  nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Hovedorganisasjonen Virke

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Nordisk institutt for studier av innovasjon,  forskning og utdanning

Rådet for offentlige fagskoler

Utdanningsforbundet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond

Sivilombudsmannen

Norsk forbund for fjernundervisning  - NFF

Aleneforeldreforeningen - AFFO

Foreningen 2 Foreldre

Juridisk rådgivning for kvinner

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge