Høringsinstanser

Departementene
Folkehøgskolerådet
Kristne friskolers forbund
Nettverk for private høyskoler
Norske fag- og friskolers forbund
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet


ANSA
Elevorganisasjonen
Norsk studentorganisasjon
Samskipnadsrådet
Studentsamskipnadene


Datatilsynet
Forbukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene


Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Sivilombudsmannen
Utdanningsdirektoratet


Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmendes fellesorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges forskningsråd
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede