Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mottakerliste  
Universiteter og høgskoler
Akademikerne
Forskerforbundet
Landsorganisasjonen
Norge Norsk lektorlag
UNIO
Utdanningsforbundet
Lærernes yrkesforbund
KS – kommunesektorens organisasjon
Skolelederforbundet
Elevorganisasjonen
Norsk Studentorganisasjon
Fylkeskommuner
Fylkesmennene
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Utdanningsdirektoratet
Universitets- og høgskolerådet
Berørte departementer
ASD
BLD
HOD
KMD
Statped
VOX
Studieforbundet
Folkeuniversitetet
Studieforbundet
FUNKIS
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå
Utdanning.no
Private barnehagers landsforbund
Senter for internasjonalisering av utdanning
Norsk psykologforening