Høringsinstanser

 

Akershus fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Oppland fylkeskommune

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Abelia

Elevorganisasjonen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Friskolenes Kontaktforum

KS - kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Næringslivets Hovedorganisasjon

Utdanningsdirektoratet

Barneombudet

Norsk studentorganisasjon

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Samordna opptak

Statens lånekasse for utdanning

Utdanningsforbundet

Forum for friskoler - Abelia