Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Effektivt mot mobbing

Analyser

Mange tiltak mot mobbing i skolen er virkningsfulle, viser en ny undersøkelse. Informasjon og hjelp til foreldre er blant de tiltakene som har god effekt.

En rekke ulike mobbeprogrammer gjennomføres på skoler i hele verden. Sjelden blir disse skikkelig evaluert. I en systematiske oversikt fra  The Campbell Collaboration har forfatterne analysert flere antimobbeprogrammer, og sett på hvilke elementer i de forskjellige programmene som hadde sammenheng med forekomsten (reduksjon, øking, ingen endring) av mobbing og av mobbeofre.  

Oversikten viser at skolebaserte antimobbeprogrammer ofte er effektive, og at de ulike elementene som programmene består av, har forskjellig betydning for forekomsten av mobbing og mobbeofre. Som et gjennomsnitt, fant forskerne at mobbingen ble redusert med 20 – 23 prosent og mobbeofre ble redusert med 17 – 20 prosent ved bruk av disse programmene.
 

Tiltak som hjelper

 • Møter med informasjon og opplæring for foreldre
 • Samarbeid mellom ulike faggrupper 
 • Mobbeprogrammer hvor barn og lærere involveres, må være intensive (antallet timer) og vare lenge for å ha effekt
 • Disiplinære metoder (alvorlige samtaler med mobberne, møte med rektor, nærvær av lærer i friminuttene, bortfall av goder) hadde best effekt på yngre barn (4.klasse)
 • Ikke-straffende tiltak synes mer effektive for 6. klassinger. Med ikke-straffende tiltak menes reaksjoner som var mer av ”terapeutisk” karakter.
 • Tilsyn av lærere i skolegården var et av de mest effektive tiltakene, viser rapporten. Programmene fungerte best overfor eldre barn (over 11 år). Dette gjaldt særlig programmene i Norge.

Kanskje overraskende viser rapporten at tiltak som involverte medelever på en planlagt måte, f. eks som meglere mellom mobber og mobbeofre, hadde sammenheng med en øking i mobbingen.

Om de norske anti-mobbeprogrammene sier forskerne: ”Programs implemented in Norway seem to work best and this could be related to the long tradition of bullying research in Scandinavian countries. Other factors are that Scandinavian schools are of high quality, with small classes and well-trained teachers, and there is a Scandinavian tradition of state intervention in matters of social welfare (J.D. Smith et al.,2004a)” 

 

Følger for politikk, praksis og forskning

 

Forskerne har disse anbefalingene:

 • Nye tiltak bør bygge på solid kunnskap om hvilke programmer som viser seg å ha effekt  
 • Et akkrediteringssystem for effektive antimobbeprogram tilsvarende det som er utviklet innenfor fengselsvesenet i England, Wales, Scotland og Canada bør vurderes
 • Antimobbetiltak bør legge vekt på økt tilsyn i friminutter. Det bør utvikles aldersrelaterte tiltak, og mer utviklingsarbeid bør gjøres for individuelle tiltak mot mobbere og mobbeofre
 • Antimobbetiltak bør rettes mot barn som er 11 eller eldre
 • Tiltak bør inkludere foresatte, og ikke bare foregå innenfor skolens rammer. Mer tverrfaglig samarbeid bør inngå i tiltakene. Mobbing bør følges opp og registreres minst to ganger per måned.
 • Det bør legges stor vekt på hvordan et program gjennomføres og ikke bare hva det inneholder
 • Nye programmer bør baseres mer på nyere teorier om mobbing og mobbeofre
 • Cost-benefit analyser bør gjennomføres
 • Mer forskning bør settes i gang med vekt på å få mer kunnskap om effekter av de ulike elementene i programmene 


Denne artikkelen er basert på systematisk oversikt (tilgang til fulltekst-versjon): Farrington, David P., Ttofi, Maria M: School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization. Campbell Systematic Reviews 2009:6

Til toppen