Skremmende flinke jenter

Analyser

Gutter gjør det dårligere på skolen når de får høre at jentene er bedre enn dem. Men det er mulig å motvirke de negative forventningene.

Gutter gjør det dårligere på skolen når de får høre at jentene er bedre enn dem. Men det er mulig å motvirke de negative forventningene. 

 

Trusselen fra sterotypien (stereotype threath) er en psykologisk teori som forklarer hvordan stereotypier kan bli selvoppfyllende profetier. Dette skjer når en person blir fortalt at den gruppen hun eller han tilhører vanligvis gjør det dårligere på en test enn andre grupper. Teorien er at personen som opplever en stereotypi-trussel blir stresset og redd for å oppfylle den negative forventningen, som igjen fører til svakere prestasjoner.

Mange empiriske studier har vist at kvinner som i en testsituasjon blir fortalt at de har dårligere evner i matematikk og naturfag enn menn, gjør det dårligere enn kvinner som ikke blir utsatt for påstanden. Forskningen har også vist at svarte amerikanske universitetsstudenter gjør det dårligere hvis de blir fortalt at andre etniske grupper gjennomsnittlig har høyere IQ enn dem. Dette er den første studien som har sett på effekten av negative stereotypier om gutters skoleevner. Artikkelen tar for seg tre undersøkelser av engelske skolebarn mellom fire og ti år. 

  

Barn tar til seg stereotypier

 

Den første undersøkelsen ser på hvordan og når forestillinger om gutter og jenters skoleprestasjoner fester seg hos barn. Forskerne undersøkte om barna koblet visse egenskaper til kjønn, for eksempel det å være smart, kunne konsentrere seg og sitte stille. Resultatene viste at jenter allerede fra fire-års alder var overbevist om sin egen fortreffelighet, mens det blant små gutter var mer divergerende oppfatninger. Etter hvert som barna ble eldre, ble imidlertid oppfatningene mer sementert, og majoriteten av guttene i syv-åtte års alder mente at jenter er flinkere og bedre til å konsentrere seg. De var også overbevist om at de voksne mente det samme.

 

Skader guttene, løfter ikke jentene

I den andre studien ble barna (162 barn mellom syv og åtte år) delt inn i to grupper. Begge gruppene tok en test som måler lese-, regne- og skriveferdigheter. Den ene gruppen fikk en introduksjonstekst som forklarte at jenter scorer bedre enn gutter på den aktuelle testen . Kontrollgruppen ble ikke fortalt at man forventet forskjeller i resultat mellom kjønnene. Resultatene viste at gutter i den første gruppen presterte svakere enn guttene i kontrollgruppen og svakere enn jentene i begge grupper. Det var derimot ingen forskjell mellom jentene i de to gruppene. Det ser altså ut til at negative stereotypier skader guttene, men ikke bidrar til å løfte jentenes resultater.

 

Mulig å utligne stereotypien

I den tredje studien ble barna (184 barn mellom seks og ni år) delt inn i to grupper og fikk en test av regne- lese- og skriveferdigheter. Kontrollgruppen fikk det samme nøytrale budskapet som kontrollgruppen i studien over. Den andre gruppen ble fortalt at man forventet at gutter og jenter ville prestere likt. I tråd med teorien gjorde guttene som ble fortalt at de er like gode som jentene, det bedre enn kontrollgruppen som ikke fikk dette budskapet. Jentenes resultater ble ikke påvirket.

 

Skolen må motvirke stereotypier

Forskningen på trusler fra stereotypier har viktige implikasjoner for utdanningssystemet. For det første må skolene vite at barn fanger opp negative forestillinger om sitt eget kjønn fra tidlig alder, og at negative stereotypier kan bidra til at gutter får dårligere resultater enn de ellers kunne fått. For det andre er det viktig å forsøke å motvirke negative budskap om gutters evner. Forskerne mener at alle barn bør lære at hjernen er formbar, at den kan trenes opp og at intelligens er en størrelse det er mulig å påvirke. Forskerne advarer også mot praksiser som kan bidra til å forsterke oppfatninger om at gutter ikke har like store muligheter til å lykkes på skolen som jenter.

 

 

Kilde
Bonny L. Hartley og Robbie M. Sutton
A Stereotype Threat Account of Boys’ Academic Underachievement.
Child Development, xxx, 2013, Volume 00 Number 0. (Online first article).

Lenke til artikkelen

Til toppen