Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vurdering er viktig og vanskelig

Analyser

Etter innføringen av Kunnskapsløftet er lærerne blitt mer opptatt av vurdering som del av den daglige opplæringen.

Etter innføringen av Kunnskapsløftet er lærerne blitt mer opptatt av vurdering som del av den daglige opplæringen.

Nordlandsforskning har sett på vurderingspraksis i norske klasserom over tid. Elevgruppen og deres lærere følges så langt det er mulig gjennom tre skoleår fra høsten 2007 til og med våren 2010.

Effektivt, men for enkelt

Kunnskapsløftet skulle øke lærernes oppmerksomhet på vurdering av elever. Dette målet ser ut til å ha slått gjennom i det utvalget som denne studien omfatter. Lærerne har endret vurderingspraksis. De legger større vekt på dokumentasjon av vurderingen, og er blitt mer opptatt av vurdering i den daglige opplæringen. Men flere lærere peker på at dette er svært tidkrevende.

Forskerne mener det er en risiko for at lærerne utvikler effektive, men for enkle, prosedyrer for å teste og dokumentere elevenes måloppnåelse. En lærer som deltar i undersøkelsen, peker på at hvis de bare tester små læringsmål, vil helhetsperspektivet på elevens kompetanse kunne bli borte.

Når det gjelder oppfølging av den vurderingsinformasjonen lærere innhenter, finner forskerne ut at lærerne i liten grad følger opp denne med å teste elevens forståelse. I stedet gir lærerne kortfattede tilbakemeldinger til elevene om hvordan ting skal gjøres og ikke hvorfor de skal gjøres. Men de undersøke ikke senere om elevene virkelig har forstått det de gjorde feil på testen.

Sliter med sluttvurdering

Lærere har en klar oppfatning av underveisvurdering, men de sliter med tolkningen av sluttvurdering. Forskerne trekker frem at prosessene på skolenivå i liten grad har omfattet sluttvurdering, noe som kan forklare avvikene mellom lærernes oppfatning av sluttvurdering og forskriftens innhold.

Mange lærere er blitt usikre på hva som skal telle når standpunktkarakteren settes. De etterlyser klarere presiseringer for fastsettelse av standpunktkarakterer.

Kjenner ikke veiledningene

Kjennskap til vurderingsforskriften er en forutsetning for at lærere skal gjennomføre vurdering i tråd med intensjonene i Kunnskapsløftet. Forskerne finner ut at relativt få lærere i utvalget kjenner forskriften slik at de kan uttrykke seg eksplisitt og klart om de ulike elementene i den.

De siste par årene er det laget veiledningsmateriell som skal støtte det lokale læreplanarbeidet. Lærerne mangler kjennskap til disse veiledningene som er utviklet av Utdanningsdirektoratet til hjelp blant annet i vurderingsarbeidet. 

Forskerne trekker frem risikoen for at satsingen på vurdering kan føre til mye testing av små læringsmål og manglende oppfølging og kontroll av elevens forståelse og læring.

Dette er tredje delrapport i Nordlandsforsknings prosjekt Sammenhengen mellom undervisning og læring (SMUL). Sluttrapporten for hele SMUL-prosjektet vil komme våren 2012. 

Vurdering under Kunnskapsløftet: Læreres begrepsforståelse og deres rapporterte og faktiske praksis. delrapport 3 Evalueringen av Kunnskapsløftet fra Nordlandsforskning.

Les rapporten her

 

Til toppen