Like bra hjemme som i barnehagen

Analyser

Barn som er hjemme med foreldrene sine, utvikler like gode sosiale evner som barnehagebarn. Familiebarnehager lærer ikke barn i samme grad å omgås andre.

Barn som er hjemme med foreldrene sine, utvikler like gode sosiale evner som barnehagebarn. Familiebarnehager lærer ikke barn i samme grad å omgås andre.

Dette er konklusjonen til to danske forskere som har undersøkt et stort utvalg av danske barn født i 1995. Forskerne har vurdert effekten av tre ulike omsorgsløsninger: barnehage, familiebarnehage og foreldreomsorg. De har undersøkt om valg av omsorgsløsning for barn i treårsalderen har noen virkning på de samme barnas sosiale ferdigheter når det er sju år. Undersøkelsen er basert på en stor spørreundersøkelse. Spørsmålene dreier seg blant annet om konsentrasjon, adferdsproblemer og den sosiale omgangen med jevnaldrende.

Forskerne finner at familiebarnehager – sammenliknet med førskole og foreldreomsorg - har en negativ effekt på barnas sosiale ferdigheter. Denne virkningen er størst for gutter hvis mødre har videregående utdanning eller lavere. Det framkommer imidlertid ingen betydelige forskjeller i sosial utvikling mellom barn som har gått i barnehage og barn som har vært hjemme. Dette gjelder for alle grupper barn.  

Disse forskjellene i sosial kompetanse mellom barn som har gått i barnehage og barn som har gått i familiebarnehage, forklares med store forskjeller i kravene til pedagogisk opplegg og forskjeller i de ansattes pedagogiske kompetanse. Dette viser at kvaliteten på barnehagetilbudet som tilbys, er avgjørende for barnas utvikling. Det ser imidlertid ikke ut til at deltakelse selv i gode barnehager er bedre for barnas sosiale utvikling enn å bli passet av foreldrene.

Kilde: Non- cognitivie Child Outcomes and Universal High Quality Care.  Nabanita Datta Gupta og Marianne Simonsen. Les artikkelen her