Klokt å ta studentene med i læringsprosessen

Analyser

Mange mister motet når de begynner på høyere utdanning. En ny undersøkelse viser at studentene har større sjanse for å lykkes det første studieåret hvis de blir involvert i læringsprosessen de ti første ukene.

  
Mange mister motet når de begynner på høyere utdanning. En ny undersøkelse viser at studentene har større sjanse for å lykkes det første studieåret hvis de blir involvert i læringsprosessen de ti første ukene.

 

Mange førsteårsstudenter synes det er vanskelig å tilpasse seg høykoler og universiteter. Dette kan være en årsak til frafall fra høyere utdanning. Flere har forsket på hva som kan påvirke overgangen til høyere utdanning. Blant faktorene som trekkes fram, er hvor god sammenhengen er mellom videregående opplæring og høyere utdanning, dvs. i hvilken grad undervisningsformer og arbeidsmengde er gjenkjennelig for studentene og hvorvidt studiene møter studentenes forventninger.

 

Torenbeek, Jansen og Hofman ved Universitetet i Groningen i Nederland har tidligere vist at jo mer positive studentene stiller seg til sammenhengen mellom videregående og høyere utdanning, jo bedre lykkes studentene i sitt første studieår. Men hva kan bidra til en god sammenheng? I dette studiet undersøker de samme forskerne hvordan pedagogisk tilnærming og utvikling av grunnleggende ferdigheter de første ti ukene av studietiden kan gjøre overgangen til høyere utdanning lettere og dermed påvirke studentenes resultater det første året.

 

Metode

Studien ble foretatt ved et stort forskningsuniversitet i Nederland. Syv studieprogrammer på lavere grad ble plukket ut og kategorisert etter én av følgende pedagogiske tilnærminger:

·         tradisjonell lærerstyrt undervisning der forelesninger spiller en sentral rolle

·         blanding av lærersentrert og studentsentrert undervisning der både forelesninger og seminargrupper er sentrale

·         studentsentrert læring der studentene er aktivt involvert i læringsprosessen og må finne informasjon og utvikle kunnskap i samarbeid med andre studenter

 

Underviserne ble bedt om å fylle ut spørreskjemaer der de indikerte i hvilken grad de tok hensyn til ulike ferdigheter i sin undervisning. Ferdighetene ble inndelt i tre kategorier: grunnleggende ferdigheter, samarbeidsevner og avanserte ferdigheter (for eksempel kritisk og kreativ tenking).

 

1043 førsteårsstudenter fylte ut spørreskjema der de skulle vurdere graden av sammenheng mellom videregående og høyere utdanning. De fikk spørsmål om undervisningspraksis, studiemengde og forventninger. Forskerne så også på studentenes resultater fra videregående og antall avlagte studiepoeng det første året.

 

Studentsentrert undervisning positivt

Forskerne fant at følgende faktorer hadde en klar positiv effekt på antall avlagte studiepoeng første studieår:

 

·         en mer studentsentrert undervisningsform de første ti ukene av studiet

·         en positiv vurdering av sammenhengen mellom skole og universitet

·         gode karakterer fra videregående.

 

Forskerne fant dessuten at en studentsentrert pedagogisk tilnærming den første perioden av studiet har en positiv effekt på utviklingen av grunnleggende ferdigheter og samarbeidsevner. Utvikling av slike ferdigheter har positiv innvirkning på studentenes oppfatning av sammenhengen mellom videregående skole og høyere utdanning, og bidrar igjen til at studentene lykkes bedre det første året.

 

Resultatene fra studien er likevel ikke helt entydige med tanke på hvilken undervisningsform som er å foretrekke de første ti ukene. Oppmerksomhet på utvikling av mer avanserte ferdigheter har en negativ effekt på studentenes oppfatning av sammenhengen mellom skole og universitet, noe som tyder på at studieåret ikke bør starte for akademisk. Mot forventning viser dessuten studien at førsteårsstudentene vurderer sammenhengen mellom skole og universitet som bedre, jo mindre studentsentrert undervisningen er. Kanskje kan en studiesituasjon der studentene forventes å være aktive i læringsprosessen fra start, virke overveldende.

 

I og med at det er en klar sammenheng mellom studentsentrert læring de første ukene og avlagte studiepoeng det første året, konkluderer forskerne likevel med at et læringsmiljø der studentene er aktivt involverte fører til bedre akademiske resultater. De understreker også at det er viktig at det legges til rette for å utvikle grunnleggende ferdigheter i starten av et skoleår.

 

Kilde: Torenbeek, Jansen og Hofman (2011): Predicting first year achievement by pedagogy an skill development in the first weeks at university, Teaching in Higher Education. Les mer her.

 

Til toppen