Aktuelle analyser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet publiserer sammendrag av rapporter og aktuell forskning.

Kunnskapsdepartementet publiserer sammendrag av rapporter og aktuell forskning som berører departementets fag- og politikkområder. Sammendrag og gjengivelse av aktuell forskning henviser videre til forskernes resultater og sammendrag.