Saksgang: Friare skuleval

Det skal innførast fritt skuleval i heile landet, men det skal vere mogleg for fylkeskommunane å fastsetje eigne inntaksområde.

Følg saken

 • Udir går vidare med forslag til friare skuleval

  Nyheit | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa bestemde i fjor at det skal bli friare skuleval i heile landet. Fylkeskommunen skal kunne velje mellom fritt skuleval i heile fylket eller innanfor ulike inntaksområde. Utdanningsdirektoratet har vurdert ulike kriterium for inntaksområda, og no har Kunnskapsdepartementet landa på to forslag som Udir skal gå vidare med.

 • Tilbakemelding på del I av oppdragsbrev 2020-048 Friere skolevalg

  Brev | Kunnskapsdepartementet

  Vi viser til oppdragsbrev 2020-048 Friere skolevalg og Udirs svar på deloppdrag 1 datert 12. februar 2021. KDs tilbakemelding på deloppdraget følger under. Tilbakemeldingen skal være førende for Udirs videre arbeid med oppdraget.

 • Regjeringa ønskjer friare skuleval for elevar i vidaregåande skule

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Det skal innførast fritt skuleval i heile landet, men det skal vere mogleg for fylkeskommunane å fastsetje eigne inntaksområde. Det betyr at fylkeskommunar ikkje lenger kan ha inntak etter eit nærskoleprinsipp. – Regjeringa ønskjer at elevar skal ha større moglegheit til å velje kva vidaregåande skule dei skal starte på enn det mange har i dag, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

 • Fritt skolevalg i hele landet

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker. – Det er viktig å sikre at alle elever, uansett hvilket fylke de bor i, får større mulighet til å velge hvilken videregående skole de vil gå på, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Granavolden-plattformen

  Rapport | Statsministerens kontor

  Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.