Statsbudsjettet 2005

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet