Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2006

Revidert statsbudsjett 2006

St.prp. nr. 66 (2005-2006)

Pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet:

Kraftig økning i bevilgningen til barnehagesektoren

50 millioner til digitale læremidler

Styrking av helse- og lærerutdanningen

Økt støtte til studieforbund

 

Regjeringen Stoltenberg II - forslag til endringer i statsbudsjett for 2006

St.prp. nr. 1 (2005-2006): Tillegg nr. 1: Om endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2006

Pressemedlinger fra Kunnskapsdepartementet:

Kraftig satsing på barnehager og skole

Ny studieplasser i lærerutdanningen og fortsatt vekst i forskningsinnsatsen

Redusert foreldrebetaling i barnehager fra 1.januar 2006

 

Regjeringen Bondevik II - Statsbudsejett 2006 

St.prp. nr. 1 (2005-2006) for Utdannings- og forskningsdepartementet

Pressemeldinger fra Utdannings- og forskningsdepartementet:

Kraftig satsing på utdanning og forsking
1,6 milliardar til Kunnskapsløftet
350 nye doktorgradsstillingar og nye universitets- og høgskulebygg
Kraftig auke i forskingsmidlane
Auka studiestøtte og midlar til å modernisere Lånekassa
"Ny sjanse!" – nytt opplæringsprogram for vaksne
Orientering om forslag til statsbudsjettet for universiteter og høyskoler