Statsbudsjettet 2007

Revidert statsbudsjett 2007

Revidert statsbudsjett for 2007 ble lagt frem 15. mai 2007.
St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007

Pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet:

Flere barnehageplasser enn forventet

Utvidet skoledag og bedre rådgivning

Gratis frukt og grønt


 

Statsbudsjettet 2007

Statsbudsjettet for KD 2007 ble lagt frem 06.10.06.
St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Kunnskapsdepartementet

Pressemeldinger Kunnskapsdepartementet:

Kraftig satsing på barnehagar og utdanning

Den største barnehagesatsinga nokosinne i 2007

1,4 milliardar kroner til auka kvalitet i skulen

Gratis læremiddel i den vidaregåande opplæringa

Auka støtte til studentane

80 millionar kroner til polarforsking

35 millionar til Program for basiskompetanse

58 millionar til studieforbunda