Statsbudsjettet 2011

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 ble lagt frem 5. oktober kl. 10.00.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland presenterete hovedprioriteringer for sine fagområder for 2011 på en pressekonferanse som ble overført på nett-tv.

Lenke til nett-tv 

 

Budsjettdokumenter:

Prop 1 S (2010-2011) Regjeringens budsjettforslag (Gul bok)

Prop 1 S (2010-2011) - Kunnskapsdepartementets fagproposisjon

Orientering om forslag til statsbudsjett 2011 for universiteter og høyskoler

Faktaark om barnehager i forslaget til statsbudsjett 2011 

Fylkesvis oversikt over budsjettforslag