– Kunnskap budsjettvinner i RNB

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legges fram i dag: Betydelig satsning på bygg, studentboliger og fredssentre.

Illustrasjonsbilde av det nye universitetet i Ås. Foto: Statsbygg

Regjeringen foreslår å gi 112 millioner kroner i startbevilgninger til fire nye universitets - og høyskolebygg. De ekstra bevilgningene innebærer klarsignal for å sette i gang nybygget på Universitetet i Ås og Veterinærinstituttet, det nye teknologibygget ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, nybygg for samlokalisering av Kunst – og designhøgskolen i Bergen og rehabilitering av universitetsmuseet i Bergen, bygg som i løpet av de kommende årene vil få en samlet kostnadsramme på 8,35 milliarder kroner. I tillegg blir det foreslått å øke bevilgningene til studentboliger med 100 millioner kroner, noe som gir en samlet ramme på 350 millioner kroner og rundt 1500 nye boliger for 2013. Regjeringen foreslår å styrke freds- og menneskerettighetsarbeidet med 24,5 millioner kroner. HL-senteret i Oslo, Narviksenteret i Nordland, Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og Falstadsenteret i Nord-Trøndelag får ekstra bevilgninger.

– Forslaget til revidert budsjett inneholder prosjekter på Kunnskapsdepartementets område med en kostnadsramme på nær ni milliarder kroner. Dette viser at regjeringen satser på barnehager, utdanning og forskning. Disse områdene er budsjettvinnere, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
 
I RNB foreslår regjeringen videre å bevilge 60,5 millioner kroner til private barnehager for å sikre likeverdige vilkår i forhold til offentlige barnehager. Regjeringen foreslår å etablere et Nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehage og skoler. Også Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM) på Andøya blir styrket ved at regjeringen vil bidra til at NAROM høsten 2013 kan ta i bruk «Romskipet Aurora», et nytt lærings- og opplevelsessenter. «Romskipet Aurora» skal tilby kunnskaps- og forskningsbaserte opplevelser og bidra med kunnskapsformidling for elever, studenter og lærere på en spennende måte.

Pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet:

Til toppen