Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lærerløftet styrkes ytterligere

Revidert nasjonalbudsjett 2014 (14.5.2014)

Revidert nasjonalbudsjett 2014 ble lagt frem 14.5.2014.

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere med ytterligere 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Dermed bruker regjeringen til sammen over 600 millioner kroner på dette i 2014. Totalt kan 3662 lærere få videreutdanning i 2014.

 

–Vi så at det var stor søkning til videreutdanningene og derfor øker vi antall plasser i revidert. Nå gir vi ytterligere 500 lærere mulighet til å ta videreutdanning. Vi fortsetter med vår satsing på å gjøre gode lærere enda bedre. Læreren er nøkkelen for at elevene skal lære mer på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Regjeringen legger vekt på å styrke lærernes kompetanse i matematikk og naturfag. Derfor er 1550 plasser satt av til disse fagene. 

Regjeringen betaler mer av lærernes videreutdanning og tar også en større del av skoleeiernes andel av vikarutgifter. Det har ført til en markant økning av antall lærere som søker om videreutdanning. Av de over 7000 lærere som søkte på videreutdanning i 2014, er om lag 4300 godkjent av skoleeierne. Søkningen viser at de statlige insentivene regjeringen innførte har gitt resultater.   

–Aldri før har så mange lærere søkt om videreutdanning og aldri har så mange søknader blitt godkjent av skoleeierne. Dette er svært gledelig for norsk skole. Til de som ikke får plass i år, kan jeg love at det blir minst like gode muligheter for å søke om videreutdanning neste år, sier Røe Isaksen.

 

PC til elever med lese- og skrivevansker

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner i 2014 til å gjeninnføre ordningen med stønad til ordinært datautstyr fra NAV Hjelpemiddelsentral til elever med lese- og skrivevansker. 

–Elever med lese- og skrivevansker er helt avhengig av gode hjelpemidler.  Godt og tilpasset datautstyr er et viktig verktøy i undervisningen for disse elevene. Derfor har regjeringen gjeninnført ordningen med støtte til datautstyr som de rødgrønne fjernet i 2010, sier Røe Isaksen.

 

Klarsignal til byggingen av det nye Narviksenteret

Regjeringen vil gi Narviksenteret tilsagn om ytterligere 7,8 millioner kroner for å sikre finansieringen av lokaler i det planlagte nye næringsbygget på Narvik Torv. Planlagt byggestart er andre kvartal 2014, og bygget skal stå ferdig i 2015/2016. 

– Når Narviksenteret med krigsmuseet flytter inn i det nye bygget, vil det gi krigshistorien i Narvik riktig plass og oppmerksomhet, sier Røe Isaksen.

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer for Kunnskapsdepartementet:

Til toppen