Kommunal behandling av torvuttak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil i dette brevet informere om hvordan torvuttak skal behandles etter plan- og bygningsloven, og hvordan gjeldende regelverk om konsekvensutredninger skal benyttes ved torvuttak. Det vil også gis informasjon om annet relevant regelverk.

Last ned brevet: kommunal behandling av torvuttak (pdf)