Etikkonferansen 13. april 2016

Etikkonferansen 2016 arrangeres 13. april av KS og Transparency International Norge, med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etikkonferansen 2016 ser på hvilken betydning  åpenhet og kontroll har for innbyggernes tillit til kommunene.

En åpen kommune skal legge til rette for varsling og ytringsfrihet og sikre en godt fungerende egenkontroll. Gjennom innlegg og debatter, fra praktikere og eksperter pekes det på utfordringer, muligheter og gode erfaringer i arbeidet med å sikre tillit og forebygge korrupsjon. Målgrupper for konferansen er både folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal åpne konferansen. Han  håper at konferansen kan samle folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner til erfaringsutveksling og inspirasjon til fornyet innsats på etikkfeltet.

Etikk-konferansen holdes i Oslo, KS-Agenda Møtesenter, 13. april 2016, kl. 10.00 – 16.00. Arrangører er KS og Transparency International Norge (TI) i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

For påmelding og program, se KS' nettsider.