Ny kommunelov

Kommunelovutvalet leverer si innstilling til ny kommunelov til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner torsdag 10. mars.

Utvalet fekk i oppdrag å gjennomgå kommunelova for å styrke det kommunale sjølvstyret. Utvalet skal leggje fram eit heilskapleg forslag til ny lov om kommunar og fylkeskommunar.