Kommunereformen – status og muligheter for kommuner som er på vei mot sammenslåing

1. juli var fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen. Vedtakene så langt viser at om lag halvparten av Norges befolkning bor i en kommune som ønsker å slå seg sammen. Av disse kommunene gjorde 70 kommuner gjensidige vedtak om å bygge 29 nye kommuner sammen.

Noen kommuner ble ikke helt ferdige med prosessen, blant annet fordi de trenger mer tid til å områ seg etter at naboene har fattet sine vedtak. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte derfor et brev til alle landets fylkesmenn 1. juli om at disse kommunene vil få mulighet til å fullføre prosessen i løpet av høsten 2016, og komme med i regjeringens forslag til endringer i kommunestrukturen våren 2017. I brevet ber statsråden fylkesmennene om å ha tett dialog med kommunene for å sikre at alle kommuner som er på vei kommer i mål i tide.

I løpet av august har Rømskog kommune gjort vedtak om sammenslåing med Aurskog-Høland kommune, slik at det per 1. september er fattet lokale vedtak om å bygge 30 nye kommuner av 72 eksisterende kommuner.

Brevet fra kommunal- og moderniseringsministeren til fylkesmennene kan leses her: Videre prosess for kommuner som ikke rakk å vedta sammenslåing innen 1. juli