Ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserte 1. juli en ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen. Veilederen "Å bygge en ny kommune – råd fra tidligere sammenslåinger" er basert på råd fra tidligere og pågående sammenslåinger, og kan gi støtte til de som nå skal i gang med sammenslåing.

I veilederen er det samlet råd og tips fra tidligere kommunesammenslåinger, disse tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen frem til de er én ny kommune.

- Kommuner som har vedtatt å slå seg sammen med andre kommuner står foran store og viktige omstillinger. Da er det viktig at de har mulighet for god veiledning underveis i prosessen, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ved offentliggjøringen av veilederen.

Et viktig grunnlag for den nye veilederen er rapporten "Gode grep på veien til ny kommune" fra Telemarksforskning og Deloitte, som har undersøkt tidligere kommunesammenslåinger og evalueringer av disse.

- For de ansatte er en kommunesammenslåing en gjennomgripende prosess. Jeg er opptatt av at tillitsvalgte og arbeidstakerne involveres på en god måte, blant annet gjennom informasjon og medvirkning. En veileder bygget på erfaringer fra tidligere sammenslåinger kan bidra til dette, sa Sanner.

Rådene i den nye veilederen supplerer veilederne "Veien mot en ny kommune", som omhandlet perioden frem til vedtak, og "Formelle rammer i byggingen av nye kommuner", som i hovedsak tok for seg hvilke formelle krav som gjelder for sammenslåingen. Veilederne kan leses på www.kommunereform.no