Hvordan gjøre arbeidsgiverstrategien relevant for deg og din virksomhet?

Virksomhetsledere er målgruppen for arbeidsgiverstrategien i staten. Her finner du et refleksjonsmateriale som kan være et startpunkt for diskusjoner om strategien i din virksomhet, basert på deres behov og erfaringer.

For å legge til rette for gode og fruktbare diskusjoner om arbeidsgiverstrategiens mål og temaer i den enkelte virksomhet, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et refleksjonsmateriale. Materialet består av to-tre spørsmål til hvert hvert av de tre målområdene i arbeidsgiverstrategien. Spørsmålene kan tilpasses egen situasjon, og behovene i den enkelte virksomhet.

For å kunne videreutvikle refleksjonsmaterialet, tar vi gjerne imot tilbakemeldinger fra virksomheter som har tatt det i bruk. Tilbakemeldinger kan sendes til Lars-Erik.Becken@kmd.dep.no

  • Refleksjonsmateriale for ledergrupper (08.12.20)
    [powerpoint]  [pdf]