Tildelingsbrev 2013 for Direktoratet for naturforvaltning

Tildelingsbrev (pdf)

Instruks for virksomhets- og økonomistyringen (pdf)