Tildelingsbrev og årsrapporter

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. For lettere å se sammenhengen mellom styring, oppdrag, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil også årsrapporten til underliggende etater være tilgjengelig her.

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Mandat (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Opppdatert tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF)

2018: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2017: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF)

2016: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2015: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)

2014: Tildelingsbrev (PDF) | Instruks (PDF) | Årsrapport (PDF)