Svar på spørsmål nr. 123 om tekstilavfall

Svar på spørsmål nr. 123. Skriftlig spørsmål fra representant Øyvind Korsberg

Her kan du skrive en kort redaksjonell omtale av dokumentet. På redaksjonelle sider vil denne omtalen vises sammen med tittelen som dokumentet har i dokumentarkivet. Bilder og annet innhold kan også benyttes i den redaksjonelle omtalen dersom det er ønskelig.

Svar på spørsmål nr. 123 om tekstilavfall

Skriftlig spørsmål fra representant Øyvind Korsberg:

Statens forurensingstilsyn (SFT) ønsker å forby all deponering av tekstiler fra 2009. Samtidig anser man brenning av tekstiler for å være en dårlig løsning. Hvordan mener statsråden man i fremtiden skal behandle tekstilavfall, og hvilke tiltak mener stadsråden må iverksettes for å nå disse målene?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 123 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg vedrørende tekstilavfall.

Hovedutfordringen på avfallsområdet er å sikre at ressursene i avfallet blir utnyttet og at avfallet som ikke kan utnyttes får en miljømessig forsvarlig behandling. Det er deponering av avfall som bidrar til de største miljøproblemene. Jeg vil derfor videreføre arbeidet med å innføre et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall. Sammen med avgiften på sluttbehandling av avfall og stadig strengere krav til deponering, vil dette legge til rette for fortsatt økt gjenvinning av avfall. Dette vil også gi positive effekter for økt utnyttelse av tekstilavfall. Jeg forutsetter derfor at ressursutnyttelsen av tekstilavfall vil øke i tiden fremover.

Enkelte tekstiler kan imidlertid inneholde miljøfarlige kjemikalier og vil derfor ikke være like godt egnet for gjenvinning. Det vil derfor være behov for flere alternative måter å behandle og utnytte ressursene i tekstilavfallet på.

Med hilsen

Helen Bjørnøy