Svar på spørsmål nr. 128 om oljeleting i nord

Skriftlig spørsmål fra representanten Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Svar på spørsmål nr. 128 om oljeleting i nord

Skriftlig spørsmål fra representanten Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

I DN 14.11.05 fremstår Olje- og Energiministeren som meget offensiv vedrørende oljevirksomhet i Nord, og sier at tildelinger av leteareal i 19. konsesjonsrunde skal skje i første kvartal. Miljøvernministerens tale på OLFs årskonferanse kan derimot tolkes som at Regjeringen vil ta endelig stilling til tildelinger i 19. konsesjonsrunde først etter at Stortinget har behandlet forvaltningsplanen. Kan Statsråden bekrefte Olje- og energiministerens planer og oppklare eventuelle misforståelser fra Statsrådens OLF tale?

Statsrådens svar:

Jeg viser til spørsmål nr. 128 fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen.

Soria Moria-erklæringen legger grunnlaget for regjeringens tilnærming til petroleumsvirksomheten i nordområdene. Erklæringen sier at 19. konsesjonsrunde skal sluttføres som forutsatt, og at regjeringen vil avvente den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten før den bestemmer hvordan den skal gå videre med petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Regjeringen vil påse den nødvendige samordning mellom helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og tildeling av blokker i 19. konsesjonsrunde innenfor disse rammene.

Med hilsen

Helen Bjørnøy