Høringsinstanser

Navn:

Adresse:

Poststed:

Departementene

Fylkesmennene

Kommunene

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 Oslo

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep.

0034 Oslo

Statens kartverk

Serviceboks 15

3504 Hønefoss

Statistisk sentralbyrå

Postboks 8131 Dep.

0033 Oslo

NSB BA Eiendom

Prinsensgt. 7-9

0048 Oslo

Statsbygg

Postboks 8106 Dep.

0032 Oslo

Posten Norge

Postdirektoratet

Postboks 1181 Sentrum

0107 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 Oslo

Forbrukerrådet

Strandveien 35

1324 Lysaker

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep.

0034 Oslo

Økokrim

Postboks 8193 Dep.

0034 Oslo

Kredittilsynet

Østensjøveien 43

0667 Oslo

Den Norske Stats Husbank

Postboks 5130 Majorstua

0301 Oslo

Statens bygningstekniske etat

Postboks 8742 Youngstorget

0028 Oslo

Norges Byggstandardiseringsråd

Postboks 129 Blindern

0314 Oslo

Rettsvesenets IT- og fagtjeneste

Postboks 8198 Dep.

0034 Oslo

Brønnøysundregistrene

Postboks 1000

8901 Brønnøysund

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep.

0032 Oslo

Geo Forum

Storgaten 13

3510 Hønefoss

Norges Forsikringsforbund

Postboks 2473 Solli

0202 Oslo

Geomatikkbedriftenes Landsforening (GBL)

Kronprinsensgt.

0252 Oslo

Den Norske Advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164 Oslo

Byggherreforeningen

Postboks 140 Lilleaker

0216 Oslo

Den Norske Bankforening

Dronning Maudsgt. 15

0250 Oslo

Norges Eiendomsmeglerforbund

Inkognitogt. 12

0258 Oslo

Norsk Byggtjeneste

Postboks 1575 Vika

0118 Oslo

Norges Takseringsforbund

Fyrstikkalleen 20

0661 Oslo

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L (NBBL)

Postboks 452 Sentrum

0104 Oslo

Huseiernes Landsforbund

Fred Olsensgt 5

0152 Oslo

Statskog SF

Postboks 433

7801 Namsos

Norsk Eiendomsinformasjon AS

Postboks 1542 Vika

0117 Oslo

Sparebankforeningen i Norge

Universitetsgt. 8

0164 Oslo

Boligprodusentenes forening

Postboks 7186 Majorstua

0307 Oslo

Norske Sivilingeniørers forening (NIF)

Pb 2312 Solli

0201 Oslo

Norges ingeniørorganisasjon (NITO)

Lakkegt. 3-9

0187 Oslo

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Postboks 8142, Dep

0033 Oslo

Norges landbrukshøgskole

Postboks 5034

1432 Ås