Høringsinstanser

DEPARTEMENTENE
FYLKESKOMMUNER
FYLKESMENN

KOMMUNER (utvalg):
ASKER
ASKIM
AUSTERHEIM
BÆRUM
BERGEN
BODØ
DRAMMEN
EID
ELVERUM
ENEBAKK
FLEKKEFJORD
FREDRIKSTAD
GJØVIK
HAMAR
HARSTAD
HASVIK
HEMNES
HERØY
HJELMELAND
KONGSBERG
KRISTIANSAND
LARVIK
LEVANGER
LIER
LØRENSKOG
MERÅKER
MOSS
NAMDALSEID
NITTEDAL
NORDKAPP
NOTODDEN
OPPEGÅRD
OSLO
RENNEBU
SANDEFJORD
SANDNES
SARPSBORG
SKEDSMO
SKIEN
SOLA
STANGE
STAVANGER
SULDAL
SYKKYLVEN
TROMSØ
TRONDHEIM
VOSS
-------------------
AF RAGNAR EVENSEN AS
ASPELIN-RAMM EIENDOM AS
ASPLAN VIAK
AVANTOR ASA
BERGVESENET
BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING
BYGGHOLT AS
DEN NORSKE ADVOKATFORENING
DEN NORSKE TURISTFORENING
ENTREPRENØRFOR. - BYGG OG ANLEGG
FABRITIUS EIENDOM AS
FINANSNÆRINGENS HOVEDORG.
FORBRUKERRÅDET
FORENINGEN NORSK EIENDOM
FORSVARSBYGG
FORUM FOR KOMMUNALE PLANLEGGERE
FRILUFTSLIVETS FELLESORG.
FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
HSH
HUSBANKEN
HUSEIERNES LANDSFORBUND
JERNBANEVERKET
KOMMUNENES SENTRALFORBUND
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
LUFTFARTSVERKET
LØVENSKIOLD EIENDOM AS
AS MALLIN
MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
A/L NBBL
NCC BOLIG AS
NORGES BONDELAG
NORGES GOLFFORBUND
NORGES IDRETTSFORBUND OG OL. K.
NORGES INGENIØRORGANISASJON
NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
NORGES JORDSKIFTEKANDIDATFORENING
NORGES PRAKTISERENDE ARKITEKTER ANS
NORGES SKOGEIERFORBUND
NORGES STATSBANER BA
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIR.
NORGES VELFORBUND
NORSK FJERNVARMEFORENING
NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
NORSK KOMMUNEFORBUND
NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND
NORSKE LANDSKAPSARKITEKTERS FOR.
NORSKOG
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
NÆRINGSLOVUTVALGET
OBOS
OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD
PROSJEKT PBL-2000
PUKK- OG GRUSLEVERANDØRENES FOR.
RIKSANTIKVAREN
RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING
SABIMA
AS SELVAAGBYGG
SKANSKA EIENDOMSUTVIKLING AS
STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT
STATENS LANDBRUKSFORVALTNING
STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET
STATKRAFT SF
STATNETT SF
STATSBYGG
STATSKOG SF