Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Arkitektenes fagforbund
Boligprodusentenes forening
Bygg- og Tømrermestrenes Forening
Byggenæringens landsforening
Byggherreforeningen
Direktoratet for naturforvaltning
Energibedriftenes landsforening
Forsvarsbygg
GeoForum
Geomatikkbedriftenes landsforening
GRID-Arendal
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Bergen, Seksjon for jordskifte og bygg
Høgskolen i Gjøvik
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Longyearbyen lokalstyre
Maskinentreprenørenes Forbund
Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana
Norges Bondelag
Norges Byggmesterforbund
Norges ingenørorganisasjon
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges landbrukshøgskole
Norges Praktiserende Arkitekter
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk Eiendomsinformasjon AS
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging
Norsk Kommunalteknisk Forening
Norsk Polarinstitutt
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L (NBBL)
Norske Landskapsarkitekters Forening
Norske Sivilingeniørers forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Rådgivende ingeniørers forening
Sametinget
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensingstilsyn
Statens kartverk
Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statsbygg
Sysselmannen på Svalbard