Høringsinstanser

Vedlegg 1

Adresseliste

Alpha-gruppen

Den Norske Turistforening, P.b. 7 Sentrum, 0101 Oslo

Departementene

Det Kgl. Selskap for Norges Vel, P.b. 115, 2026 Skjetten

Fellesaksjonen for ulv, v/Ener Borg, Konvallvn 34, 0875 Oslo

Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, PB 40, 7701 Steinkjer

Foreningen våre rovdyr, P.b. 195, 2151 Årnes

Fremtiden i våre hender, Fredensborgvn. 24 G, 0177 Oslo

Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo

Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Greenpeace Norge, P.b. 6803 St. Olavsgt. 11, 0165 Oslo

Grunneiernes Frittstående Organisasjon, P.b. 8070 4675 Kristiansand

Kommunene

Kommunenes sentralforbund, P.b. 1378 Vika 0114 Oslo

Mattilsynet, Ullevålsvn. 76, 0454 Oslo

Miljøstiftelsen Bellona, P.b. 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo

Natur og Ungdom, P.b. 4783 Sofienberg, 0506 Oslo

Norges Bondelag, P.b. 9354 Grønland, 0135 Oslo

Norges Birøkterlag

Norges Bondekvinnelag

Norges Fjellstyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo

Norges Jeger- og Fiskerforbund, P.b. 94, 1378 Nesbru

Norges Miljøvernforbund, P.b. 539, 5806 Bergen

Norges Naturvernforbund,P.b. 342 Sentrum, 0101 Oslo

Norges Skogeierforbund, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo

Norges Velforbund, Pottemakerveien 8, 0954 Oslo

Norsk Almenningsforbund, v/Rune O. Brenna, Egerom, 2330 Vallset

Norsk Biologiforening, P.b. 1066 Blindern, 0316 Oslo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt. 9, 0158 Oslo

Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim

Norsk Kennel Klub

Norsk Ornitologisk Forening, Sandgt. 30 b, 7012 Trondheim

Norsk samarbeidsforum for ny rovviltforvaltning, Arild Strand, 1890 Rakkestad

Norsk Zoologisk Forening, P.b. 102 Blindern, 0314 Oslo

Norske Reindriftssamers landsforbund, P.b. 508, 9255 Tromsø

Norske Samers Riksforbund, P.b. 9521 Kautokeino

Norskog, Lilleakerveien 31, 0283 Oslo

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap og teknologi, 7491 Trondheim

Politidirektoratet, Henrik Ibsensgt. 10, P.b. 8051 Dep., 0031 Oslo

Reindriftsforvaltningen, P.b. 1104, 9504 Alta

SABIMA, P.b. 6784 St. Olavspl., 0130 Oslo

Samenes landsforbund, Kirkemo, 9826 SIRMA

Samenes Naturressursutvalg – Goahetegearret – P.b. 11, 9735 Kàràsjohka

Sametinget, Boks 144, 9735 Karasjok

Statskog, Th. Sommerschieldsgt.5, 7800 Namsos

Utmarkskommunenes sammenslutning, P.b. 471 Sentrum, 0105 Oslo

Verdens Naturfond, P.b. 6784 St. Olavspl., 0130 Oslo

Villreinrådet i Norge v/Jan Hageland, 2881 Aust Torpa

Økokrim,C.J. Hambros plass 2B, P.b. 8193 Dep., 0034 Oslo

Kopi:

Naturvårdsverket

Miljödepartementet i Sverige

(oppdatert 01.12.04)